TEMETKEZÉSI SEGÉLY

Az Út Végén Temetkezési Vállalat nem csupán a temetés megszervezésében támogatja Önt, de erkölcsi és anyagi támaszt is nyújt ezekben a nehéz pillanatokban. Ennek megfelelően felajánljuk segítségünket a Bihar Megyei Nyugdíjintézet által kiutalt temetkezési segély felvételéhez szükséges okmányok beszerzésében.
Szolgáltatásaink ellenértékének kiegyenlítése a temetési segély kézbesítése után is lehetséges.

Ki jogosult a temetkezési segélyre?

Nyugdíjas illetve biztosított személy elhalálozása esetén, elhalálozási segélyben az a személy részesül, aki bizonyítani tudja, hogy a temetkezés költségeit maga fedezte. 2014-ben az elhalálozási segély értéke 2298 lej.

Nem nyugdíjas és nem biztosított családtag halála esetén, a biztosított, illetve nyugdíjas családtag részesül az 1149 lej értékű temetkezési segélyben. Családtagnak számít: férj vagy feleség. saját gyermek, nevelt gyermek vagy nevelésre és tanításra bízott gyermek 18 éves korig, tanulmányokat folytató gyermek 26 éves korig, munkaképtelen gyermek életkortól függetlenül, amennyiben munkaképességét a fent említett életkorok betöltése előtt veszítette el. bármelyik házastárs szülője, nagyszülője.
…és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak
- Jel 21,4 -

CARPO segély

Amennyiben az elhunyt személy tagja a Nagyváradi Nyugdíjas és Önsegélyző Pénztárnak (Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Oradea - CARPO), az a hozzátartozó, aki bizonyítani tudja, hogy a temetkezés költségeit maga fedezte, részesülhet anyagi támogatásban, melynek értéke a halott tagságának régiségétől függően változhat.